پروژه اداری تجاری کورش در سال ۱۳۹۰ توسط گروه ساختمانی کاوش بمنظور ایجاد بازار جواهر در منطقه جردن تهران طراحی گردید.

کارفرمای اصلی گروه ساختمانی کاوش بود که در ادامه از انجام پروژه منصرف گردید و کل پروژه را به بخش خصوصی دیگری واگذار نمود.

گروه ساختمانی کاوش بمنظور استفاده بهینه از پتانسیل های پروژه، جهت تهیه نقشه های فاز یک معماری اقدام به برگذاری مسابقه محدود معماری نمود.

جناب آقای مهندس جودت در مقام رئیس کمیته داوران، با دو مرحله ای کردن مسابقه، امکان بهتر شدن طرحهای پیشنهادی را مهیا ساختند.

طرح فاز یک نهایی، توسط مهندسان مجرب گروه ساختمانی کاوش تبدیل به نقشه های فاز دو و اجرایی گردید. سایر نقشه ها شامل برق- مکانیک-سازه نیز توسط گروه ساختمانی کاوش تهیه گردیده و تمامی اطلاعات جهت تهیه برنامه زمانبندی اجرایی – مالی پروژه در اختیار تیم کنترل پروژه گروه ساختمانی کاوش قرار گرفت.

ساختمان مذکور اولین ساختمان در شهر تهران میباشد که با مکانیسم طبیعی – مکانیکی قادر به تصفیه هوای تهران می باشد.